TRƯỞNG PHÒNG NSHC

Job Category: Human Resource
Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM
Salary range: 20m-25m Thỏa thuận

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

1. NHÂN SỰ:

 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo cơ cấu tổ chức, những chính sách nhân sự, định biên nhân sự, quản trị nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Group và các Công ty trực thuộc.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ lao động phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của công ty. Đồng thời rà soát, cập nhật chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, đánh giá mức độ phù hợp các bản mô tả công việc nhân viên.
 • Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, chấm công… của người lao động.
 • Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, phối hợp với các phòng ban theo dõi kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá nhân viên định kỳ, tổng hợp kết quả đánh giá chỉ tiêu đánh giá KPIs, đánh giá nhân viên định kỳ…
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, kỷ luật cũng như phúc lợi và các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
 • Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc.
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2. HÀNH CHÍNH:

 • Tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động hành chính: đảm bảo môi trường làm việc tại văn phòng; tổ chức cấp phát và quản lý tài sản, dịch vụ hành chính; công tác lưu trữ tài liệu; tổ chức các hoạt đông khánh tiết, hội thảo của công ty…

B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN: 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật…
 • Có kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng HCNS Công ty Thương mại, quy mô 100 nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp có mô hình Group & các Công ty trực thuộc.
 • Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.
 • Thành thạo các phần mềm quản lý Nhân sự là một lợi thế.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf