Archive

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phối hợp tìm hiểu nhu cầu Khách hàng, nhu cầu dự án: Trao đổi thông tin, nắm bắt & hiểu nhu cầu của Khách hàng, đánh giá khả năng khả thi, đánh giá tính chất, chất lượng dự án. Nắm...

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Hỗ trợ quản lý thông tin và phát triển Khách hàng, theo đuổi dự án: Hiểu rõ địa bàn, phân khúc khách hàng và đối tượng khách hàng của từng nhân viên kinh doanh 2. Hỗ trợ thực hiện công tác...