Archive

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: - Cập nhật sản phẩm và giải pháp đến với khách hàng. - Đưa thông số sản phẩm và giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế/ hồ sơ dự toán đối với các dự án mà Khách hàng thiết kế/...

1. Thực hiện công tác của nhân viên kinh doanh: - Tiếp nhận địa bàn; phân khúc và đối tượng khách hàng; phân loại khách hàng, duy trì và phát triển danh sách khách hàng mình quản lý. - Tìm hiểu và quản lý khách hàng, thông...

1. Trực tổng đài: - Quản lý tổng đài điện thoại (chuyển cuộc gọi, kiểm soát thống kê sử dụng so với định mức); - Làm hợp đồng lắp đặt điện thoại; - Kiểm soát sử dụng điện thoại, thanh toán tiền điện thoại, internet. 2. Văn thư: - Xử...

1. Tổ chức công tác chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm quản trị sang phần mềm thuế. 2. Tương tác với các bộ phận liên quan để làm rõ các số liệu phát sinh. 3. Kiểm tra tính đúng đắn của việc hạch toán các...

A. NHÂN SỰ: 1. Nghiên cứu thị trường & xây dựng hệ thống: - Tham gia nghiên cứu thị trường lương và các chế độ liên quan; - Tham gia thiết lập chính sách lương, ưu đãi nhân sự; - Tham gia đánh giá hiệu quả chính sách lương...

– Cập nhật sản phẩm và giải pháp đến với khách hàng. – Đưa thông số sản phẩm và giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế/hồ sơ dự toán đối với các dự án mà Khách hàng thiết kế/thực hiện. – Tìm kiếm thông tin...