Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Lái xe đưa đón chuyên chở Tổng Giám đốc theo yêu cầu kịp thời và an toàn Quản lý và sử dụng xe tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về q Theo dõi và đề...

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: Viết sáng tạo và hấp dẫn để tạo ra nội dung thu hút và gây ấn tượng. Tối ưu hóa nội dung để tăng tương tác và chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội và kênh truyền...

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Phối hợp tìm hiểu nhu cầu Khách hàng, nhu cầu dự án: Trao đổi thông tin, nắm bắt & hiểu nhu cầu của Khách hàng, đánh giá khả năng khả thi, đánh giá tính chất, chất lượng dự án. Nắm...

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Hỗ trợ quản lý thông tin và phát triển Khách hàng, theo đuổi dự án: Hiểu rõ địa bàn, phân khúc khách hàng và đối tượng khách hàng của từng nhân viên kinh doanh 2. Hỗ trợ thực hiện công tác...

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC: 1. NHÂN SỰ: Tham mưu cho Ban Lãnh đạo cơ cấu tổ chức, những chính sách nhân sự, định biên nhân sự, quản trị nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Group và các Công ty trực...