Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC 1/ Lễ tân Trực tổng đài, nhận/chuyển cuộc gọi; Văn thư: xử lý công văn đến, công văn đi; sao y công chứng giấy tờ pháp lý; Tiếp đón khách đến văn phòng; Giữ gìn vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp,...