Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Lái xe đưa đón chuyên chở Tổng Giám đốc theo yêu cầu kịp thời và an toàn Quản lý và sử dụng xe tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về q Theo dõi và đề...