Archive

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Hỗ trợ quản lý thông tin và phát triển Khách hàng, theo đuổi dự án: Hiểu rõ địa bàn, phân khúc khách hàng và đối tượng khách hàng của từng nhân viên kinh doanh 2. Hỗ trợ thực hiện công tác...