Archive

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC 1/ Thực hiện công tác Mua hàng: Lên đơn đặt hàng gửi NCC theo kế hoạch mua hàng. Theo dõi đơn hàng: bao gồm thời gian thanh toán, thời gian xuất xưởng, thời gian vận chuyển & nhập kho, chứng từ...

A. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC 1/ Quản lý NCC, hệ thống sản phẩm và ban hành giá: Tiếp nhận và hiểu thông tin yêu cầu báo giá, từ đó tìm kiếm sảm phẩm phù hợp, làm việc với NCC để lấy báo giá, làm rõ đặc...