SPECIFICATION ACCOUNT EXECUTIVE

Job Category: Business Development
Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

– Cập nhật sản phẩm và giải pháp đến với khách hàng.
– Đưa thông số sản phẩm và giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế/ hồ sơ dự toán đối với các dự án mà Khách hàng thiết kế/ thực hiện.
– Tìm kiếm thông tin và cơ hội dự án.

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Cập nhật sản phẩm mới từ các Nhà cung cấp hiện hữu của công ty.
2. Nghiên cứu tính năng, ứng dụng, thông số, đặc điểm nổi bật của từng sản phẩm để tạo nên các tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác nội bộ và giới thiệu đến khách hàng.
3. Cập nhật khuynh hướng và yêu cầu thiết kế/sử dụng sản phẩm từ khách hàng để đề xuất giải pháp/sản phẩm mới (nếu có).
4. Tham gia làm việc với khách hàng thuộc đối tượng bộ phận Marketing và nhóm đang phụ trách: Liên hệ khách hàng; chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, công cụ dụng cụ, mẫu sản phẩm; tham gia trình bày kỹ thuật; xử lý các yêu cầu của khách hàng.
5. Chọn sản phẩm, thực hiện spec, data sheet, thông số kỹ thuật sản phẩm cho các dự án, thiết kế, tính toán chiếu sáng trên phần mềm Dialux.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf