CHUYÊN VIÊN LẬP DỰ TOÁN, BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG

Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM

– Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chào giá cho Dự án được chia sẻ từ phòng Sales và nhóm phụ trách Dự án;

– Liên hệ làm việc và thương thảo về công tác hỏi giá, thông số kỹ thuật của sản phẩm và tiến độ hàng hóa, điều khoản thương mại với các nhà cung cấp (NCC) hiện hữu, dựa trên nguyên tắc hợp tác chung và chính sách giá đã thống nhất với NCC;

– Tìm kiếm và mở rộng danh mục hàng hóa với các NCC mới có tiềm năng phát triển;

– Đề xuất phương án, lập bảng chào giá theo cấu trúc chuẩn của phòng và gửi báo giá cho phòng kinh doanh;

– Cập nhật và tổng hợp tài liệu kĩ thuật của hàng hóa theo báo giá đã chào cho phòng kinh doanh;

– Cập nhật thông tin hàng hóa/sản phẩm lên hệ thống CRM nội bộ của Công ty;

– Tổng hợp dữ liệu để báo cáo, đánh giá sự hợp tác với từng NCC theo định kỳ dựa trên yêu cầu của cấp quản lý.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf