NHÂN VIÊN KINH DOANH

Job Category: Sales Department
Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM

1. Thực hiện công tác của nhân viên kinh doanh:

– Tiếp nhận địa bàn; phân khúc và đối tượng khách hàng; phân loại khách hàng, duy trì và phát triển danh sách khách hàng mình quản lý.
– Tìm hiểu và quản lý khách hàng, thông tin dự án.
– Trao đổi, giới thiệu giải pháp, sản phẩm, dịch vu, chính sách của công ty cho khách hàng.
– Cung cấp tài liệu, cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phù hợp với yêu cầu.
– Báo giá, thương lượng các điều khoản của hợp đồng phù hợp với quy định và lợi ích chung của các bên để đạt được mục tiêu kí kết hợp đồng.

2. Hỗ trợ thực hiện hợp đồng:

– Hỗ trợ làm việc với khách hàng để xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Hỗ trợ công tác After Sales:

– Hỗ trợ cung cấp thông tin, hoặc làm việc với khách hàng để thực hiện công tác bảo hành theo chính sách bảo hành đến khi kết thúc hợp đồng.

4. Các công việc khác của phòng Sales & Marketing được giao từ Cấp trên.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf