CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Job Category: Human Resource
Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM

A. NHÂN SỰ:

1. Nghiên cứu thị trường & xây dựng hệ thống:

– Tham gia nghiên cứu thị trường lương và các chế độ liên quan;
– Tham gia thiết lập chính sách lương, ưu đãi nhân sự;
– Tham gia đánh giá hiệu quả chính sách lương và ưu đãi nhân sự tòan công ty.

2. Công tác tiền lương:

– Theo dõi, cập nhật ngày phép, thâm niên toàn công ty;
– Chấm công lương VP, Công nhân;
– Lập bảng tính lương theo mẫu;
– Kiểm tra thông tin cá nhân (thư mời nhận việc);
– Thanh toán tiền lương tháng, phát sinh…;
– Gửi phiếu lương tháng.

2.1. Soạn thảo văn bản:

– Soạn & trình ký quyết định : bổ nhiệm, ủy quyền, thành lập,…(nếu có);
– Kiểm tra MTCV hợp lệ : biểu mẫu, thời hạn, các yêu cầu,…

2.2. Cơ quan nhà nước:

– Báo cáo lao động với Nhà nước;
– Báo cáo thuế thu nhập cá nhân;
– Quyết toán thuế TNCN;
– Xuất biên lai thuế TNCN;
– Báo cáo BHXH-YT-TN;
– Nộp các báo cáo;
– Cập nhật thống kê, báo cáo,..

3. Chi lương thành tích:

– Rà soát, cải tiến quy trình đánh giá thành tích;
– Nhắc nhở, kiểm soát thỏa thuận & đánh giá thành tích;
– Kiểm tra dữ liệu trước khi chi trả;
– Thông báo họp bình bầu xuất sắc;
– Tổ chức họp bình bầu;
– Lập biên bản bình bầu & trình duyệt;
– Thanh toán lương thành tích;
– Gửi phiếu lương thành tích;
– Giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách;
– In quyết định, bằng khen, chụp hình,….;
– Theo dõi treo bảng tuyên dương;
– Post thông tin tuyên dương;
– Tổ chức họp toàn Nhân viên;
– Thanh toán tiền thưởng năm;
– Cập nhật thống kê, báo cáo,..

4. Hợp đồng lao động:

– Yêu cầu các bên liên quan hoàn tất phiếu nhận xét tái ký HĐLĐ;
– Kiểm tra & tư vấn đúng quy định;
– Điền các thông tin về HĐLĐ hiện tại & trình ký;
– Soạn HĐLĐ & trình ký;
– Cập nhật thống kê, báo cáo,…

5. Chính sách phúc lợi:

– Rà soát, cải tiến sổ tay Nhân viên;
– Huấn luyện hội nhập toàn thể Nhân viên về sổ tay mới cập nhật;
– Thanh toán ốm đau, tai nạn, sức khỏe,…;
– Thanh toán sinh nhật;
– Thanh toán các ngày lễ;
– Kỷ niệm thành lập công ty;
– Ngày hội gia đình;
– Du lịch;
– Tất niên;
– Tổ chức khám sức khỏe;
– Giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách;
– Cập nhật thống kê, báo cáo,.

6. Giải quyết thôi việc:

– Nhận đơn & thăm hỏi nghỉ việc;
– Hoàn tất phiếu phỏng vấn nghỉ việc;
– Biên bản bàn giao công việc;
– Hoàn tất phiếu thanh lý nghỉ việc;
– Phiếu thanh toán thôi việc & giải thích (xuất biên lai thuế);
– Quyết định chấm dứt HĐLĐ;
– Trợ cấp thôi việc (theo chính sách, nếu có…);
– Thông báo nghỉ việc đến toàn thể NV;
– Cập nhật dữ liệu, thông tin,…

7. Tuyển dụng:

– Lọc CV ứng viên;
– Gọi điện thoại ứng viên hẹn PV;
– Sắp xếp lịch phỏng vấn;
– Gửi thư cảm ơn hoặc thư mời nhận việc;
– Thông báo nhân sự mới;
– Sắp xếp chỗ làm việc;
– Cung cấp công cụ làm việc;
– Lên Hợp đồng thử việc;
– Đánh giá sau thử việc;
– Ký hợp đồng chính thức.

8. Soạn thảo:

– Soạn văn bản nội bộ ( thông báo, thông báo nhân sự, công văn….);
– Hỗ trợ Trưởng phòng tham gia soạn thảo quy trình toàn công ty;

9. Công việc khác:

– Cập nhật, sắp xếp lưu trữ hồ sơ hằng tuần;
– Tham gia, hỗ trợ chương trình hoạt động xã hội;
– Các yêu cầu khác của Quản lý trực tiếp.

B. HÀNH CHÍNH (HỖ TRỢ):

– Trực tổng đài ( Trực điện thoại, chuyển cuộc gọi đến nhân sự liên quan…);
– Văn thư ( tiếp nhận, chuyển thư khi có nhu cầu…);
– Phòng họp (sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, tiếp nhận lịch đặt phòng họp và quản lý tài sản phòng họp);
– Dấu (lưu giữ, sử dụng đúng mục đích);
– Tiếp khách (tiếp nhận thông tin, chuyển đến nhân sự có liên quan…);
– Vệ sinh (giám sát vệ sinh sạch sẽ toàn công ty);
– Đội xe (tiếp nhận lịch đặt xe, thông báo group lịch đặt xe và nhắc nhở đến tài xế);
– Văn phòng phẩm (tiếp nhận hạng mục đặt VPP, cung cấp đúng nhân sự liên quan và nhu cầu sử dụng…);
– Hậu cần (tham gia tổ chức các sự kiện toàn công ty…);
– Hoạt động xã hội (tham gia hỗ trợ công tác hoạt động xã hội khi có yêu cầu…);
– Đề xuất thanh toán các khoản chi phí hành chính (điện, nước sinh hoạt, nước uống, chi phí thuê mặt bằng…);
– Khác (hỗ trợ các công việc khác từ giám đốc phòng…).

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf