BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Job Category: Business Development
Job Type: Full Time
Job Location: TP.HCM

A. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

– Cập nhật sản phẩm và giải pháp đến với khách hàng.
– Đưa thông số sản phẩm và giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế/hồ sơ dự toán đối với các dự án mà Khách hàng thiết kế/thực hiện.
– Tìm kiếm thông tin và cơ hội dự án.

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện công tác phục vụ kinh doanh với đối tượng khách hàng là đơn vị Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư:
– Thị trường: Nghiên cứu xu hướng thị trường, thu thập thông tin thị trường
– Khách hàng: phân tích, đánh giá, và xác định phân khúc đối tượng khách hàng, lập danh sách khách hàng tiềm năng từng thời điểm; và lập kế hoạch chăm sóc khách hàng tiềm năng để duy trì và phát triển danh sách khách hàng.

2. Thực hiện các công cụ để tiếp cận với đối tượng khách hàng là các đơn vị Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư:
– Tổ chức thực hiện các bài giới thiệu về hồ sơ giải pháp/sản phẩm/kỹ thuật.
– Tổ chức thực hiện các công cụ giới thiệu khách hàng.
– Cập nhật sản phẩm/giải pháp/dự án và các thông tin có liên quan đến các đối tượng khách hàng thông qua email và các ứng dụng mạng xã hội theo định kỳ hàng tháng.

3. Nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng:
– Hoạt động giao lưu kết nối;
– Các chương trình chăm sóc khách hàng tại từng thời điểm;
– Lên lịch hẹn/lịch họp;
– Cập nhật thông tin, kết nối và phối hợp thông tin với các phòng ban, bộ phận;
– Cập nhật thông tin CRM/Sharepoint và các ứng dụng khác của công ty;
– Tham gia các buổi họp của phòng kinh doanh/họp dự án, cập nhật thông tin dự án, thông tin các đối tác.

4. Các công việc khác của phòng Business Development được giao từ Cấp trên.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf